برای ورود به حساب کاربری خود می بایست ابتدا نسبت به عضویت اقدام نموده و سپس از طریق این فرم به حساب کاربری خود وارد شوید :

  • در صورتی که کلمه عبور و یا اطلاعات عضویت خود را فراموش نموده اید به بخش فراموشی کلمه عبور مراجعه نمایید .
  • از در اختیار قرار دادن اطلاعات ورود به حساب کاربری خود به دیگران خودداری فرمایید .
  • هرگز برروی سیستم های مشترک اطلاعات ورود را ذخیره ننمایید .

ورود به پارس پال

عضو نشده اید ؟ عضویت - فراموشی کلمه عبور